اولین قدم از تابستون رو برداشتملبخند!! شروع کلاسها قبل از پایان امتحانات ترم یه کمی غافلگیرکننده بوده ولی خب میشه گفت که به خوبی از پسش براومدمگاوچران

امروز3/جولای/2014...اولین جلسه ی زبان........هوراااااااااااااا.........(!)

(پیش به سوی تابستان پرمشغلهچشمک)