من در حال دادن یه امتحان توپ:

نتیجه اش هم یه 20 توپ بود از {استاد شهابی} لبخند

پ.ن:شهابی یکی از اساتید فسیل دانشکده و شاگرد "دکتر حسابی" یعنی شاگرد شاگرد "انیشتین" تعجببا 85سااااااال سن ناقابل!!!!!!!!!!!!!!!!

این هم جناب استاد مربوطه: