یه دانشگاه توکارولینای شمالی شهر "رالی" پیدا کردم که خودم عاشقش شدم!!! رالی شهر درخت های بلوطقلب سبزترین شهر امریکا شناخته شده و خود امریکایی ها بهش میگن "شهری در وسط پارک !!!!!!!!" (البته ترجمه ی فارسی اش به نظر جالب نمی یاد ولی خب منظورشون اینه که رالی بیشتر شبیه به پارک تا یه شهرر!)

گرچه به اندازه ی دانشگاه دوست داشتنی من(اموری/جورجیا)ایرانی نداره ولی ظاهرا یه استاد ایرانی داره که خوب پذیرش میدهنیشخند

این هم نماد دانشگاه مربوطه:لبخند

این هم ناقوس و برج ساعت معروف دانشگاه:

 و این هم کتابخونه ی دانشگاه (wowانصافا عجب کتابخونه ی باحالی دارهتشویق):

بیشترشبیه قصر خوناشامهاستشیطان!!!!!!!!!منکه عاشقشم!