اگه دنبال زندگی کردن در بهشت هستید، دنبالش نگردید، مطمئن باشید هیچ جایی نمیتونید بهشت رو پیدا کنید، باید اون رو بسازید. بهشت رو در درون خودتون بسازید بعد هر جایی که خواستید با خودتون ببریدش