همین چند minپیش توی اپارات واسه خودم میگشتم!!!!! یهو به سرم زد و اون عبارت طلایی رو سرچ کردم:
"نمای کلی از دانشگاه emory"
تنها چیزی که بعد از 2دقیقه و 50 ثانیه بعد تونستم بگم این بود: WOWخیال باطل
خدای من...دانشگاه پزشکی محبوب من !درست همونجا بود و داشت واسم دست تکون میداد!!!!!!!!!!!!!!!!!تعجب
درست از 3 دقیقه ی پیش توهر ثانیه یه دوز آدرنالین داره بهم تزریق میشه ... این هیجان مضاعف رو دوست دارمقلب...آره این زندگی دیگه نمیتونه بهم پشت کنه!نه بعداز اون همه اتفاقات لعنتی که پشت سر گذاشتم...آینده اینو بهم بدهکاره!!!!

هی aneمن میتونم از حالا خودمونو اونجا ببینممژه