و این هم قسمت هایی از دانشگاه محبوب من که به نظرم از کل شهر فورکس خودمون بزرگ تر باشهقلب