دیانا واسم یه هدیه گذاشته (باز هم بی هوا!) هیچ کس نمیتونه بفهمه که گرفتن هدیه ی بی هوا (بی دلیل) چه لذتی داره...تو کادو میگیری ولی نه بخاطر اینکه روز تولدته یا کار تازه ای پیدا کردی یا کنکور قبول شدی یا به خونه ی جدیدی رفتی ...نه بخاطر انجام موضوعات از پیش تعریف شده  و نه بخاطر هیچ چیز دیگه ای! شاید دیانا هم واقعا می دونه که از هرچیز بی قواعد لذت میبرم.

یه کادوی بزرگ...آروم بازش میکنم تا ضربان قلبم همینطور تند بتپه! و نوشته های پشتش رو هم آروم میخونم وعکس میگیرم و واسه  برگردوندنش هی لفتش میدم!!!!! بالاخره برش میگردونم ..."یه آینه"یه aneکه داره از توش بهم نگاه میکنه!آه خدای من ... دیانا همه ی هدایای تو خاص هستن درست مثل خودت...طرز فکرت...نوع دوست داشتنت... لبخند زدنت...و همه و همه چیزت. متشکرم برای همه چیز.