از مسابقات مربوطه سربلند بیرون آمدیمچشمک!!!!!!!!!!!هورا

تیم ما به عنوان حمل و احیای مصدوم به عنوان سه تیم برتر استان همراه با (جوایز نفیس هلال احمریتعجبنیشخند )به شهر خود بازگشت!!!!!!!!

بازگشت من مصادف با بازگشت مسافر عزیزم(مادر گرامی)بوده ...

تجربه ی جدیدم برایم خوشایند آمدی!لبخند