چون ذهن کور هست و ضمیر ناخودآگاه هر چی که بهش گفته میشه رو باور میکنه...پس تنها کاری که باید انجام بدی باور کردنهچشمک!

/ 0 نظر / 5 بازدید