شرایط سخت

امروز بیشتر از هرچیزی توی زندگیم نگران شیمی مزخرف و اون دکتر تقی اف بی انصافمکلافه...به معدلم فکر میکنم!و به این که چه راحت شیرینی یه 20 خوشمزه پریدگریه!!!!!!!! من دانشجوی رشته ی دوست داشتنی ژنتیک نمره ی الف دانشگاه حالا دارم از نگرانی الف نشدن این ترم دق می کنم! رویای فرار بزرگ هی ازم دورتر و دورتر میشه!استرس باید دست به کار شم ...باید به خودم انرژی بدم!

هی aneآروم باش و لبخند بزن دختر خوب همه چیز خوب پیش میره...بهت قول می دمنگران

(کمتر چیزی در دنیا قدرتمند تر از یک نیروی مثبت، یک لبخند، یک کلمه امیدوار کننده و یک «تو می توانی» است. آنهم وقتی که شرایط سخت فرا می رسد.)

/ 0 نظر / 6 بازدید