و من گریخته ام؛

  و در پی من صیادها؛

    و فرا رویم دام ها؛

        یا ضامن آهو؛

          من یقین دارم دستان تو تنها سهم آهو نیست ...

در چنین روزی دلم بی تاب یک زیارت است و...

چنین روزی...

که ...

عیسی به آسمان رفت و محمد به معراج ...یوشع و موسی و علی از دنیا رفتند.

چنین روزی...21رمضان

/ 0 نظر / 23 بازدید