من چه تلخم امروز...

"همیشه کسانی هستند که دوستت داشته باشند وبا سخاوت در لابه لای وقت های اضافه شان سهمی به تو بدهند.پس چرا هر روز این موضوع مهم را از یادمان میبریم؟؟"

من هنوز کسانی رو دارم که میتونم بهشون بگم دوستت دارم. کسانی که برایم دلتنگ میشن! کسانی که روز تولدم رو به خاطر میسپرن.گاهی کسانی رو میبینم که به پستی و بلندی های زندگی من توجه نشون میدن...گاهی تشویق و گاهی هم حسادت میکنن...و این نشون میده این دسته از ادم ها هم نسبت بهم بیتفاوت نیستن!درست توی همین لحظه از خودم میپرسم"پس من دارم چیکار میکنم؟من دارم به این مردم ظلم میکنم...دارم سنگ میشم!هر روز تمرین های بیتفاوت بودن رو تمرین میکنم ... پس من یک خودخواهم!" وقتی به همچین موضوع بزرگی اعتراف میکنم دلتنگ میشم...خسته...نگران...وتنها.

 

/ 1 نظر / 21 بازدید