تولد

نشسته ام و از میان این همه تکالیف ناتمام تقویم را ورق میزنم! به مهر ماه که میرسم دست خطم را میبینم که ریز نوشته ام ""مهیار""!

به ذهنم فشار می آورم که برای این نسبت بی سر و ته چه هدیه ی تولدی میتواند مناسب باشد؟؟؟سوالو بدتر از همه در روزهای پر رفت و امدم هیچ فرصت خالی برای پیدا کردن کادوی مناسب نخواهم داشت...ناراحت از یوگای این هفته ام میگذرم ...چاره ای نیستافسوس .پارازیت کوچکی به جان این روزهایم افتاده است و فرصت های خالی ام را میمکد...مدام در گردشم...از این کلاس به ان کلاس!!!!!!!!!320به324بعدش به307 و همینطور الی اخر!!!!!!!! کلاسها که تمام میشوند به عطرفروشی همیشگی میروم و یک اسانس مارک را بدون تست کردنش میخرم! در میان جعبه ها حق انتخابی وجود ندارد (!). ازحوصله هم برای رفتن به مغازه ای دیگر خبری نیست! همان را برمیدارم و به خانه برمیگردم...

حالا مانده است یک تولدت مبارک و تمام.اوه

/ 0 نظر / 7 بازدید