تنهاتر از باد

میروم...با همه ی خستگی هایم میروم...با همه ی احساسات متفاوت و عقایدعجیب و غریبم و با همه ی تنهایی هایم میروم...

میروم و همه ی این حرفهای صدمن یک غاز را پشت سرم جا میگذارم...همه ی این بی اعتمادی های ریز و زورگویی های درشت! میروم تا همه ی این پچ پچ های مسموم که از همین خانه ی اشنای قدیمی تا بیگانه ترین کوچه ی این شهر جاریست را درست پشت سرم جا بگذارم... با یک چمدان میروم...یک چمدان که تنها برای دارایی های خودم جا دارد و بس... میروم که خودم را بسازم و زندگی ام را ... میروم که رها شوم از همه ی آدم ها ...همه ی دلبستگی ها از همه چیز و همه کس .

خدایا متشکرم که هرازگاهی بایک سبد پراز حرفهای سوزنی به سراغم می ایی تا به یادم اری که باید رفت ـ تنها و مصمم!

/ 2 نظر / 4 بازدید
r..n.usa

من ...

r..n.usa

شب یک دهکده را وزن کنیم، خواب یک آهو را گرمی لانه لکلک را ادراک کنیم روی قانون چمن پا نگذاریم در موستان گره ذایقه را باز کنیم و دهان را بگشاییم اگر ماه در آمد و نگوییم که شب چیز بدی است و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ... i... I like you, I experience.