پرنده و ماهی

"پرنده لب تنگ ماهی نشسته بود و به ماهی نگاه میکرد و میگفت: سقف قفست شکسته!!!!!!!!1چرا پرواز نمیکنی؟؟؟"

_این جمله ی 26 حرفی آرامش زندگی ام را به هم زده است!

با خودم فکر میکنم که چقدر پرنده در اطرافم وجود دارد و من چقدر ماهی هستم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


/ 3 نظر / 29 بازدید
سین .میم

خیلی کم پرنده وجود داره .ولی خودت خیلی ماهی /..

احمد

خدامارا پرنده خلق کرده است اما طوطی شدیم تا بازرگان مارا درقفس انداخت