دلخور

    دارم دیوانه میشوم از دست این همه دانا،

    نه اِعراضِ آسان یکی آدمی،

    نه گلایۀ بی گُفتی از کمی اندک!

    اصلا انگار با آن ها نیستی

    اگر شما از دست من خسته اید،

    خُب

    من هم

    از دست شما خسته ام، خیلی!

    حالا هی نصیحت، ناروا، حرف، راه

    و راه... بی هیچ راهی که به راست.

/ 0 نظر / 19 بازدید