/ 4 نظر / 97 بازدید
diana

بسیار زیبا بود ...

زانیار

بوکان شهر خواننده ی معروف حسن زیرک ... همیشه خوش باشین با اینم دوستای کورد زبان حالا شما کجا این دوستان کجا ؟؟؟

Zahra

آنه چقدر خوشگل عکسات من رو برد تو حال و هوای آزمایشگاه میلان [پلک] آخی آنه باور خیلی مهمه خیلی زیاد من اگر به پزشکی باور نداشتم پیش نمی رفتم اما قلبم می گه پزشکی ... نوای قلب دوست داشتنیه[قلب]

Zahra

اطرافیان رو هم بی خیال ... ولشون کن ..من هیچ کدوم رو داخل نکردم به من بود نمی زاشتم حتی پدر و مادرم متوجه بشن[نیشخند]