تابلوی راهنمای شماره ی1

قدم در همان مسیری که باید گذاشته ام!

از طولانی بودنش و از شکست های ریزودرشتی که ممکن است برسر راهم سبز شوند نمی ترسم!

می دانم که یک پله ی دیگر هم طی شد...به عقب که برمی گردم می بینم تمام پله های طی شده با تمام سختی هایشان زیباترین قسمت های زندگی جدیدم را برایم رقم زده اند.

 

پیش به سوی گامی جدید...چشمک

آخرین دوجلدی که ظاهرا برای aneبجا مانده بود!!!قلب

/ 2 نظر / 20 بازدید
علی سرای فردا

سلام من هیچ وقت این زیست رو نفهمیدم. فکر کنم خیلی سخته.