سیاه چاله ی زمانی قرن21

به یکی از آهنگ های جدید adeleگوش می دهم و یک نقاشی ساده از گل های شقایق میکشم...به مدادرنگی هایم که در اطرافم پخش شده اند نگاه میکنم و لبخند میزنم!!!

بی هوا به کسانی که امسال نمیتوانند این بهار باشکوه را ببینند فکر میکنم و تناسب میبندم بین سالی که گذشت و سالهای قبل تر! چه سیر صعودی وحشتناکی در این معادلات سرانگشتی من وجود دارد!!!!

به نظز میرسد در یک سیاه چاله ی زمانی فرو میرویم!

غمگینانه می اندیشم... هزاران سال بعد درکجای سطرهای یک مورخ جای خواهیم گرفت!!!

/ 1 نظر / 20 بازدید
علی سرای فردا

سلام. این روزها همه جا هستی، زیاد میبینمت. عمرت مثل گل نباشه دختر.