کلکسیون کوچک دیانا

دیانا یک کلکسیون از این موجودات کوچک سوزنی دارد...

این یکی را من برایش میخرم...یک فسقلی تمام عیار است(!)نیشخند

درست نمیتوانم با این سوزنی ها ارتباط برقرار کنم با این حال در تمام طول مسیر بی سروصدا در دستهایم می نشیند و حسابی با هم کنار می آییمچشمک

/ 0 نظر / 21 بازدید