چوب چینی های دوست داشتنی...

بعداز مدتها برای یک شام خانوادگی میریم بیرون و من هم یک جفت چوب چینی جدید برای نودل هایم میخرممژهقلب


/ 2 نظر / 32 بازدید
Zahra

چقدر خوشمل من بلد نیستم دستم بگیرم باید یاد بگیرم. .[قلب][نیشخند][نیشخند] ببین آنه جرجیا [عینک]به من گفت آنجایی نهههه[چشمک] آنه خیلی بامزه ای ...دوست دارم تو همیشه تو نظر میفتی جلو[ماچ]

احمد

مبارکه اتفاقا منم یه با دوتا خودکار آزمایش کردم اما نتیجه نداد[قهقهه][قهقهه]