برای امیدهای کوچک هم که شده زندگی کنید!

گر بدانیدبسیاری از مردم هزاران بار بیشتر

به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند

تا به خبر مرگ من و شما ،

دیگر نگران نخواهید شد که

درباره شما چه فکری می کنند!

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیچگاه عقب نخواهم رفت؛

مگر زمانی که خود را آماده پرش طول ببینم .

 

احساس پرانتزی را دارم

 

 که همه ے اتفاقات خوب

 

 داخل آن اتفاق مے افتد .

 

آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم  کرده ام ...

تلنگر کوچکی است بــاران

وقتی فراموش میکنیم [که ...]

آسمان کجاست ...

شاید امروز نه ؛

اما من ایمان دارم که سرانجام همه چیز درست خواهد شد ...

آری ، روزهای خوب خواهند آمد .

برایم نوشته بود :

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند

شاید چون آرزوهایم بلندند ...

ولی درخت سرسبز و شاداب صبرم می گوید :

امیدی هست ؛ چون خدایی هست ...

همه ی بزرگترین کارها و چیزها در این دنیا، توسط افراد ساده ای به انجام رسیده اند که برای فکر و ایده ای که به ظاهر غیر ممکن بوده است همت و تلاش نموده اند ...

چارلز همیلتون

 
 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید