صبر

اینجا ادامه ی آغاز است!  فقط گاهی باید صبوری را صبر کرد و به زمان، زمـان داد و قبل از هر قـدم، قـدم بـرداشت و دست از دست روزگـار نکـشید

متن پروفایل وب شاهده عزیز است که در سوئیس درس می خواند...

حالا  آنقدر همچین دوستانی در زندگی ام پیدا شده اند که بزرگی رویایم دیگر به چشم نمی آید... به خودم می گویم فقط صبوری کن دختر...صبوری

برای آغازی دوباره باید صبوری کرد ... درست مثل شاهده ... و همه ی کسانی که می شناسی.

خیال باطل

/ 1 نظر / 21 بازدید
mikaeil

در جهان عاشق شدن یادم نبود دوستی با هیچ کس کارم نبود بعد عمری با یکی یکتا شدم♥ فکر کردم صاحب دنیا شدم ولی افسوس تنها شدم.