نمایشگاه کتاب دانشگاه

چند روزی در طبقه ی همکف دانشگاه بساطی پهن کرده اند به اسم نمایشگاه کتاب ... که البته به بازار دست فروش ها بیش تر می ماند!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و اما کتاب هایی که با خط فکری من همخوانی ویژه ای دارند:

قلب

/ 0 نظر / 19 بازدید