روزهای سخت

این روزهای امتحانات سخت ترین روزهای زندگی اند 23 واحد درسی ناقابل که حسابی هم تخصصی شده اند همه ی هورمون هایم را بهم ریخته!!!!!!!!! فضای ذهنی ام به کوچکترین چیزها واکنش نشان میدهد حتی وقتی که از این انجیر جوان عکس میگرفتم تمام مدت به نظر میرسید که به این وضعیت نابسامانم دهن کجی می کرد(!)تعجب

یک 4 واحدی پرحجم مدام در سرم غرمیزند!

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
زانیار

به هزار زور و بدبختی فردا رو مرخصی گرفتم و به زور یه نفری رو جایگزین خودم کردم تا فردا بشینم درس بخوانم ... ما محتاج دعای شما دوستان و لطف اساتید هستیم ...[رویا]