دلسوزی نفرت انگیز!

کارم به جایی کشیده که دلم برای مگس ها هم می سوزد!!!!!!!!!!!!!!

مورچه ها کم بودند مگس ها هم اضافه میشوندمنتظر

امروز یک مگس را از پشت پنجره آزاد میکنم...تعجب

/ 1 نظر / 20 بازدید
ژولیت

عزیزم این روحیه لطیفی که شما داری مغایر با رشته درسیت نیست آیا؟؟؟؟[سوال]