اختتامیه

روزهای بی کارالدوله بودنم خودم را با سریال های کره ای و فیل های زبان اصلی انگلیسی خفه کرده ام !!!! زبان اصلی ها که جای خود دارند ... اما در مورد آن کره ای هاکلافه در تمام این مدت سعی کرده ام اصلا به زبانشان توجه نکنم تا تاثیری روی زبان انگلیسی ام نداشته باشد ولی الان کاملا میتوانم به زبان کره ای احوال پرسی کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!منتظر

بنابراین تصمیم میگیرم که با تمام شدن این سریال دیگر سراغ کره ای های عزیز نروم!ناراحت

برای اختتامیه یک نقاشی از شخصیت های اصلی سریال "تو زیبایی" میکشم...

بای بای

 

/ 0 نظر / 17 بازدید