زنبیل برای پرشن بلاگ!!!!!!!!!!

پرشن بلاگ باز Too busyشده و پیج را برایم باز نمی کند!کلافهو من باز هم پست هایم را ارشیو میکنمعصبانی ! باید بروم و یک زنبیل بخرم برای صف های طولانی این پرشن بلاگ و این قضیه ی Too busyبودنش!!!!!!منتظر

بوی ازدحام مردم در صف مانده ی پرشن بلاگ می آید تعجبو بوی سبزی خورد شده از سبزی خوردکن مادر و بوی سوختگی مغز بیچاره ی من که جایی لا به لای جزوه ی سنگین فیزیولوژی جانوری جا مانده است!!!!!!!!!!!!!!!!!

عجب روز معطریسوال

/ 0 نظر / 12 بازدید