چند مدت قبل از مصاحبه برای دریافت ویزا

گرچه هنوز2سال وقت دارم ولی به خودم گفتم هی aneشاید از لابه لای رهگذرانی که گذرشون به اینجا میوفته(سوال!!!!!!!!)کسانی هم پیدا شن که این اطلاعات به دردشون بخوره منکه از مرور کردن هزاربارشون خسته نمیشم پس دلم میخواد امروزچندتا نکته واسه روزهای قبل از مصاحبه رو توی دفترخاطرات عزیزم بنویسم:

1)از چندهفته قبل از مصاحبه هرشب قبل از خواب(یا هرزمانی که امکان تمرکز وجود دارد)تصویر خود را مجسم کنید که در کنسولگری هستیدودر مصاحبه قبول شده اید.حالت شادی و اساس بعداز شنیدن خبر قبولی را کاملا احساس کنید!

2)مدارک موردنیازرابصورت کاملا منظم و مرتب در یک زونکن قرار دهید به گونه ای که در صورت نیازبه یک مدرک امکان پیدا کردن سریع و راحت وجود داشته باشد

3)به خود تلقین کنید که قطعا در این مصاحبه موفق خواهید شد.بایستی رفتار و گفتار شمابه گونه ای باشد که نشانگر اطمینان و ایمان شما به موفقیت باشد. این گفته ی هنری فورد را در نظر داشته باشید:"اگرفکرکنید که موفق میشوید یا شکست میخورید در هردو صورت درست فکر کرده اید!!!!

4)هرگز از احتمال شکست در مصاحبه و ریجکت شدن صحبت نکنید زیرا طبق اصل انتظار اگر منتظر ریجکت شدن باشید به اتتظارخود خواهید رسید.

5)تهیه ی مدارک موردنیازدر مصاحبه که مهمترین چیز است:

دال بر برگشت به کشور پس از اتمام تحصیل:سند مالکیت/ نامه ی معتبر از یک ارگان دولتی مبنی براینکه شما بعداز بازگشت به کشور در ان شرکت یا ارگان مشغول به کار خواهید شد/مدارک مربوط به سرمایه گذاری در ایران/گواهی رسمی از سازمان های خیریه و NGOهای معتبر مبنی بر داشتن سابقه ی فعالیت های اجتماعی و داوطلبانه در کشور.

"به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل....که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم./"

/ 0 نظر / 6 بازدید