سری سوم رویاهای تصویری

از وقتی فهمیده ام تصاویر چه تاثیر فوق العاده ای در زندگی مان دارند به دستور مستند راز هر سال در دفترچه ی رویاهایم چیزهای جالبی میچسبانم!از خود راضی

این دفترچه از هر لحاظ یک دفترچه ی خاص و متفاوت به حساب می آید حتی جلد آن شبیه به کتابچه های عهد عتیق است!!!!مخصوصا با آن نگین یاقوتی رنگ مرموزش(!)سوال

از رویاهای سال جدیدم پرینت رنگی می گیرم...قلب

بعضی هایشان جدید و بعضی هایشان هم حذف میشوند ... به این معناست که در سال قبل براورده شده اند!لبخند

در تمام طول سال هرزمان که خسته ام...دلگیرم...ویا حتی شادم...به سراغشان میروم...حال و روزم را عوض میکنند!بعد میتوانم تصورشان کنم و به همین راحتی از کاینات طلب میکنم!متفکر

/ 0 نظر / 20 بازدید