علف های بیچاره!!!

یک دسته نسترن به روی دیوارمان داریم که عجیب جاه طلب است ! بطوری که من مجبور میشوم هر سال قبل از گلدهی قسمت داخلی اش را هرس کنم...

و بعد هم اگر حسی باشد بچه علف های(!!!!!) هرز گلدان های مادر را...

بعداز این کار حسابی حالم بد می شود و مدام خودخوری می کنم که خب این ها هم حق زندگی دارندو...ناراحت

درست مثل یک خودازاری عجیب و غریب می ماند!منتظر

با این حال هرگز به باغبان ها حس بدی نداشته ام!

از این دوگانگی دیوانه کننده بی زارمعصبانی

/ 1 نظر / 20 بازدید
یادم هست

چه جالب تا به حال فکر نکرده بودم به این دوگانگی همیشه فکر می کردم که دارم بهشون لطف می کنم به گلا به لطف وبت مستند میراث البرتا رو دیدم.