اگر با چیزی مخالفی، اگر از چیزی بدت میاد، اون چیز رو اون طور که باید بفهمی، نفهمیدی!
اگر با همین موضوع مخالفی یعنی نفهمیدی. و اگر بفهمی زندگیت زیر و رو میشه.

/ 0 نظر / 5 بازدید