تشابه

یکی از دیوانگی هایم حالا با بزرگ ترین عضو خانه مان مشترک از آب درآمده!!!!سوال

اغلب بستنی هایم را تا ته نمی خورم!کمی...تنها کمی برای مورچه ها میگذارم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!چشمک شیرینی ها و خوراکی های دیگر را هم همینطور! همیشه گنجشک ها هم سهمی خواهند داشت!لبخند

امروز میفهمم که ...پدر هم همینکار را با تمام خوراکی هایش میکند!!!!! حتی در مورد مورچه ها هم ........!!!!!!!وای خدایا درست مثل من! شجاعانه می پرم وسط معرکه و اعتراف میکنم که من هم دقیقا این کارها را در برنامه ی روزانه ام دارم...حالا نگاه ها به سمت من می چرخد که با یک لبخند بزرگ کمی دورتر نشسته امنیشخند

/ 1 نظر / 22 بازدید
علی سرای فردا

سلام. خیلی مورچه کمه شما هم پرورش بدین.