نامه ای در آینده!!!!!!!!!!!!!(Aneاز جورجیا)

Daer mother and Father

?How are you doing

.I'm happy to say that I am doing fine at the moment

...I'v rally started to gain some confidence

.And everything is falling in to plase

.There are still some times when I feel a little homesick

.But all in all , I sure love this city

    . I miss you.Lots of love , Anemone

/ 2 نظر / 27 بازدید

سلام خوبی؟از وبلاگت دیدن کردم وبلاگ خوبی داری پیشنهاد میکنم وبلاگتو توی سایت ما ثبت کنی تا بقیه هم بتونن بهت سر بزنن. www.linc.ir

ژولیت

عززززیزززززززم [قلب][بغل][ماچ]