مردم بی عاطفه...بیچاره ماهی قرمزها

از کنار یکی از حوضچه های دانشگاه که رد می شوم چشمم به چند ماهی قرمز 7 سین می افتد.یکی از بچه های کلاس که کنارم ایستاده می گوید:

ما هم 3 ماهی قرمز برای سفره ی 7 سین مان داشتیم...یکی از آنها مرد و دوتای دیگر هم همین چندروز قبل انداختیم در سطل زباله!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1تعجبنگرانتعجب

قیافه ی من که در وسط حیاط دانشگاه خشک شده بودم دیدنی بود(!)نگران

بعد هم ادامه میدهد...

"اونا که بالاخره باید می مردن!!!!!!!!!!!!!!!!!البته بعضی هاشون عمر درازتری دارن!!!!!!!!!!!"

من:"آره ولی به شرطی که توی سطل آشغال انداخته نشن!!!!!!!!!!!!!!"کلافه

/ 2 نظر / 20 بازدید
dianaaaa

[دلشکسته] دوستت و بکش[خنثی]

علی سرای فردا

آره واقعا من خیلی دلم براشون میسوزه